Ridkonst . . . . färdighet . . . skicklighet . . .

Utan att först ha specificerat målet så blir det svårt att bedöma skickligheten. Det jag vill försöka uppnå är den stora skicklighet att strida från hästryggen som riddarna ansågs besitta.

För att uppnå detta krävs naturligtvis mycket goda färdigheter inom själva ridkonsten som plattform att stå på men därefter även förmågan att omsätta detta i praktiken med vapen i hand och mot angripare såväl på hästrygg som till fots.

Fokus läggs därför mycket på det funktionella i rörelserna under utbildningen av hästen.