KARAKTÄRER
Historiens vingslag sveper över uppvisningsplatsen när Hinze de Saxtrup åter väcks till liv och träder in på tornespelsbanan för att söka ära och jungfrurs gunst . . .

. . . Eller när ökenvindarna sveper sanden kring benen på Borgherrens tappra springare där de står bland dynerna spanandes mot horisonten . . .

De karaktärer som jag spelar upp på våra uppvisningar är figurer hämtade åter från historiens dunkel.
Just det faktum att personen funnits i verkligheten ger en extra dimension och är en del av de historiska efter-forskningar jag gör i sökandet efter medeltidens riddare, vem han var och hur han verkade i sitt dagliga liv.