BORGHERREN
Baserad på den enda samtida målning som finns och material från diverse literatur såsom Ospreys bokserie.