HINZE DE SAXTRUP
(känd 1337-41)
Släkten Saxtrup (Saxtorp) har troligen fått sitt namn efter byn Saxtorp.

Hinze de Saxtorp hade sönerna:
Jon Saxtorp (K1353 död1368),
Johannes Sastorp (Sasterson) känd 1347.
Johannes var gift med Elin Gudserksdatter, dotter till den uppsvenske riddaren Gudserk Bosson (känd 1301-08).
Svend Saxtorp (känd 1353-1404).

Vidare hade Hinze de Saxtorp döttrarna:
Christine (känd 1353) och Benedicte (död 1405),
Benedicte var gift med Berthold Pil, borgmästare i Helsingör.