Välkommen till Destrier!

Historia i rörelse.
En vilja att återskapa den stridskonst som fanns hos historiens beridna krigare fram till utvecklandet av skjutvapnen.

Då det inte finns någon direkt lärare att vända sig till idag går jakten på kunskap och färdighet via litteraturens vindlande stigar över övningsfältets blod, svett och tårar mot perfektion på slagfältet som idag symboliseras genom våra uppvisningar.

Arbetet sker på olika fronter, ridtekniken bearbetas med akademisk ridning I grunden, vapenfärdigheten via de bevarade manualer som finns och ett stort kontaktnät samt utrustning och historiska personer tas fram i samråd arkeologer.